HINNAKIRI


Baashind kujuneb kalendrikuu kannete arvust. Kannete arvu moodustavad algdokumendid. Kanne on üks raamatupidamise konteering, mis koostatakse ühe majandustegevuse kirjendamiseks (nt ostuarve registreerimine, pangatehingu konteerimine, põhivahendi arvelevõtmine, palgaarvestus, intressi arvestus jne).
Erandiks on panga konto väljavõte, mille iga rida võrdub ühe kandega. 
alates 01.09.2020
Kannete arve ühes kuus baaspakettTeenuse hind ühes kuus

15-25

€ 45.00
26-50€ 69.00
51-75€ 89.00
76-100€ 108.00
101-150€ 139.00
151-200€ 174.00
201-250€ 206.00
251-300€ 254.00
Üle 301kokkulepe

Baaspakett sisaldab:
- raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)  
- algdokumentide kontroll ja töötlemine  
- müügiarvete ja laekumiste kajastamine programmis  
- ostuarvete ja tasumiste kajastamine programmis  
- arveldused aruandvate isikutega  
- sularaha arvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid)  
- põhivahendite arvestamine  
- TSD ja käibedeklaratsioonide esitamine maksuametile  
- aruannete (bilanss ja kasumiaruanne koostamine)  
- koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid (vajadusel)  
- püsiklientidel tasuta konsultatsioon kuni 1 tund  
- palgaarvestus kuni 3 töötajat
 
Lisateenuse nimetusHind €
 Liitumistasu (kontoplaan, ettevõtte spetsiifikaga tutvumine) (ühekordne tasu)15 tk
Palga ja maksude arvestus 1 töötaja
(kui baasbakett, siis alates 4 töötajast)
3.75 inimene
Müügiarvete koostamine2 tk
Pangaülekande tegemine kliendi arveldusarvelt0.5 tk
Maksudeklaratsioonide esitamine paberkandjal13 tk
Maksudeklaratsiooni esitamine e-maksuametis3.50tk
Deklaratsiooni parandamine ja uue deklaratsiooni esitamine6.5 tk
Statistika aruande koostamine ja esitamine (kuni 2 lk aruanne)12 tk
Statistika aruande koostamine ja esitamine (alates 3 lk aruanne)24 tk
Haiguslehtede edastamine elektroonselt 1 inimene2 tk
Aastaaruande koostamine alates65-… tk
Bilansi ja kasumiaruande esitamine pangale, liisingule (kiirtöö)20 tk
Arhiveerimine jooksev aastatasuta
Püsikliendi konsultatsioon (1h kuus)tasuta
Raamatupidamis- ja maksundusalane konsultatsioon mittepüsikliendile32 tund
Töö kliendi asukohas32 tund
Kliendi esindamine ametkondades32 tund
Käibemaksukohustlaseks registreerimine25 kord
Eelmiste perioodide raamatupidamise kontroll ja korrastamine (h)32 tund
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine65 kord
Lepingute koostamine (tööleping, laenuleping jne)10 tükk
Laoarvestuskokkulepe

Alustavale ettevõttele 20% allahindlust teenuse hinnast 3 kuud.

Hinnakirjas mittekajastuvate teenuste tasu lepitakse kokku eraldi.

Hinnale lisandub käibemaks (20%)

HansaKontor OÜ jätab endale õiguse muuta hindu, kui selleks peaks vajadus olema.