HINNAKIRI

Baashind kujuneb kalendrikuu kannete arvust. Kannete arvu moodustavad algdokumendid. Kanne on üks raamatupidamise konteering, mis koostatakse ühe majandustegevuse kirjendamiseks (nt ostuarve registreerimine, pangatehingu konteerimine, põhivahendi arvelevõtmine, palgaarvestus, intressi arvestus jne).
Erandiks on pangakonto väljavõte, mille iga rida võrdub ühe kandega. 
alates 01.01.2023
Kannete arve ühes kuus - baaspakettTeenuse hind ühes kuus

1-25

€ 50.00
26-50€ 74.00
51-75€ 94.00
76-100€ 110.00
101-150€ 144.00
151-200€ 179.00
201-250€ 210.00
251-300€ 259.00
301-350€ 285.00
 351-400€ 311.00
 401-..... kokkuleppel

Baaspakett sisaldab:  
- algdokumentide kontroll ja töötlemine  
- müügiarvete ja laekumiste kajastamine programmis  
- ostuarvete ja tasumiste kajastamine programmis  
- arveldused aruandvate isikutega  
- sularaha arvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid)  
- põhivahendite arvestamine  
- palgamaksude (TSD ja lisa 1) ja käibedeklaratsioonide (KMD) esitamine maksuametile
  e-keskkonnas  

- aruannete (bilanss ja kasumiaruanne koostamine), omatarbeks
- koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid (vajadusel)  
- püsiklientidel tasuta konsultatsioon kuni 1 tund  
- palgaarvestus kuni 3 töötajat
 
Lisateenuse nimetusHind
Liitumistasu (kontoplaan, ettevõtte spetsiifikaga tutvumine) (ühekordne tasu)15 €/ tk
Palga ja maksude arvestus 1 töötaja
(kui baasbakett, siis alates 4 töötajast)
5 €/inimene
Puhkusetasu arvestus 1 töötaja7€/töötaja
Lõpparve ja puhkusekomensatsiooni arvestamine 1 töötaja10€/töötaja
Müügiarvete koostamine raamatupidaja poolt5 €/tk
Müügiarvete koostamine Merit Aktiva müügimoodulis kliendi poolttasuta
Pangaülekande tegemine kliendi arveldusarvelt5 €/tk 
TSD deklaratsioonide lisad (v.a Lisa1)5€/tk
VD deklaratsioon15€/tk
Deklaratsiooni parandamine ja uue deklaratsiooni esitamine10 €/tk
Statistika aruande koostamine ja esitamine (kuni 2 lk aruanne)15 €/tk
Statistika aruande koostamine ja esitamine (alates 3 lk aruanne)30 €/tk
Haiguslehtede edastamine elektroonselt 1 inimene5 €/tk
Aastaaruande koostamine alates (aasta lõikes kuu keskmine teenuse hind)65-… tk
Bilansi ja kasumiaruande esitamine pangale, liisingule (kiirtöö)25 €/tk
Arhiveerimine jooksev aasta*19 €/aasta
Püsikliendi konsultatsioon (1h kuus)tasuta
Raamatupidamise- ja maksundusalane konsultatsioon mittepüsikliendile50€ tund
Töö kliendi asukohas50€ tund
Kliendi esindamine ametkondades50€ tund
Käibemaksukohustlaseks registreerimine35€ kord
Õigeaegselt esitamata dokumentide käitlmine tunnihinna alusel50€ tund
Eelmiste perioodide raamatupidamise kontroll ja korrastamine (h)50€ tund
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine/muutmine65€ kord
Lepingute koostamine (tööleping, laenuleping, aktid,  jne)20€ tükk
Laoarvestuskokkuleppel

  • Alustavale ettevõttele 20% allahindlust teenuse hinnast 3 kuud.

  • Hinnakirjas mittekajastuvate teenuste tasu lepitakse kokku eraldi.

  • Hinnale lisandub käibemaks (20%)

  • HansaKontor OÜ jätab endale õiguse muuta hindu, kui selleks peaks vajadus olema.