Dividendide maksustamine | 14 nov 22, Evelin Parveots

Dividendid ja väljamaksed omakapitalist

Dividend on väljamakse, mida tehakse juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist ning mille aluseks on dividendi saaja osalus juriidilises isikus (aktsiate või osade omamine, täis- või usaldusühingu osanikuks või tulundusühistu liikmeks olemine või muud osaluse vormid vastavalt äriühingu asukohamaa seadustele). Residendist äriühing maksab kasumi jaotamisel ehk dividendi väljamaksmisel tulumaksu määras 20/80. Residendist äriühing saab kolme eelneva aasta keskmise maksustatud dividendi ja omakapitali väljamakse ulatuses neljandal aastal dividendi maksustada madalama maksumääraga 14/86.

Näide dividendide maksustamisest 2022. aastal kui äriühing teeb dividendi väljamakseid

  • 2019. aastal 9000 eurot
  • 2020. aastal 4000 eurot
  • 2021. aastal 2000 eurot

Ehk kokku kolme eelneva aasta jooksul 15 000 eurot. 2022 aastal on äriühingul õigus kohaldada madalamat maksumäära (14/86) dividendi väljamaksele 5000 eurot (15 000 ÷ 3). Madalama maksumääraga maksustatud dividendi väljamaksmisel füüsilisele isikule kuulub täiendavalt kinnipidamisele tulumaks 7%. Tulumaks kuulub kinnipidamisele nii residendist kui ka mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud dividendi väljamakselt.


Email again:

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi
E-mail
Kommenteeri