Õigeaegselt esitamata aastaaruanded alates 01.02.2023 | 10 nov 22, Evelin Parveots

Siiani on Äriregister olnud väga leebe majandusaasta aruannete mittetähtaegse esitamise suhtes. Tulemuseks on olnud, et nii mõnedki ettevõtted ei ole aastaid ühtegi majandusaasta aruannet esitanud. Uue seadusega (Äriregistri seadus) muutuvad reeglid märksa rangemaks. Seadus hakkab kehtima 01.02.2023.

Muudatuse eesmärgiks: 

  • tagada õigeaegne majandusaasta aruande esitamine
  • otseselt takistada nende ühingute edasi tegutsemist, millel on aruandluskohustus täitmata.
200 euroseid trahve saavad ettevõtjad juba praegu.

Alates 01.02.2023, kui ettevõte ei ole esitanud õigeaegselt oma majandusaasta aruannet, võib registripidaja määrata talle ilma hoiatamata trahvi, kuni 3200 eurot ja teha seda korduvalt kuni majandusaasta aruande esitamiseni. 

Trahvi esitamise aja ja suuruse määrab registripidaja, arvestades muuhulgas seda, mitu korda on jätnud ettevõte majandusaasta aruande tähtaegselt esitamata, kui pikk aeg aruande esitamise tähtpäevast on möödunud jne.

Lihtsam ettevõtte kustutamine

Kui ettevõte ei ole seaduses ettenähtud tähtaja möödumisel esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, määrab registripidaja juriidilisele isikule registrist kustutamise hoiatusega tähtaja majandusaasta aruande esitamiseks. Hoiatuse võib saata tähtaja möödumisel automatiseeritult.

Ettevõtte võib registrist kustutada:

  • ettevõte ei ole esitanud registripidaja määratud tähtaja jooksul majandusaasta aruannet 
  • seaduses ettenähtud esitamistähtpäevast on möödunud vähemalt kolm kuud.

Kustutamine saab toimuda kolmel eeldusel:

1) ettevõttel ei ole registreeritud vara (kinnistusraamat, laevakinnistusraamat, äriregister, väärtpaberiregister)
2) ettevõte ei osale käimasolevas kohtumenetluses, kriminaalmenetluses ega täitemenetluses
3) maksuamet on registrist kustutamisele on andnud nõusoleku

Registripidaja avaldab Ametlikes Teadaannetes teate juriidilise isiku registrist kustutamise kohta vähemalt kolm kuud enne juriidilise isiku registrist kustutamist. Teate avaldamisega tagatakse võlausaldajate teavitamine sellest, et juriidiline isik võidakse lähiajal registrist kustutada.

Enne saadetakse ettevõttele mitu trahvi ja need peab  ära maksma, kustutamine sellest ei päästa. 
Email again:

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi
E-mail
Kommenteeri