Kuludokument, mis on väljastatud eraisiku nimele | 16 dets 22, Evelin Parveots

Eraisiku nimele väljastatud kuludokument

See teema on kindlasti paljudele ettevõtetele küsimuse koht – milline siis lõppude lõpuks peab olema tsekk, kui eraisik ostab ettevõttele kaupa või teenust ja arve on väljastatud Eraisikule (mitte ettevõttele). Kas seda saab ettevõtte kuludesse panna või mitte? Kas sellelt saab käibemaksu tagasi küsida või mitte?

Tsiteerin küsimust ja vastust (allikas rmp.ee):

“Küsimus: töötaja palub hüvitada ettevõtluse tarbeks tehtud ostu kuluarve alusel. Kuluarve on väljastatud eraisiku nimele. Kas fakt, et kuluarvele on märgitud eraisiku nimi toob kaasa maksuhalduri tõlgenduse, et tegemist ei ole ettevõtlusega seotud kuluga ja sellega kaasneb tulumaksukohustus? Kas kuluarvet võib täiendada ja lisada sellele ettevõtte nimi?

Vastab Themis Õigusbüroo OÜ  õigus- ja maksunõustaja Liina Karlson

Kui eraisik tegi kulu ettevõtte tarbeks ja kuluarve peal on tema nimi, saab selle kanda ettevõtte kuluks ja tulumaksu kohustust ei teki (TuMS § 12 lg 3). Küll aga ei saa tagasi küsida käibemaksu (kui see seal peal on), kuna sellel puuduvad käibemaksuseaduses nõutud vastavad rekvisiit, st maksumaksja nimi, registrikood, jms (KMS § 37 lg 7). Arvan, et maksuaudiitor ei pahanda, kui kuluarvet täiendada ettevõtte nimega, kuid käibemaksu mahaarvamiseks ei ole see piisav.”

Käibemaksuseaduse §37 lg 7:

(7) Arvele tuleb märkida:
 1) arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev;
 2) maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number;
 3) kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress;
 4) kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel;
 5) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
 6) kauba kogus või teenuse maht;
 7) kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
 8) kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
 9) maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
 10) tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Käibemaksusumma märgitakse eurodes.

Mainin siinkohal, et üks pisiasi on märkimata. Tavaliselt ostavad eraisikuid kontoritarbeid vm summas alla 50 või 100 euro. Suuremad ostud teeb siiski ettevõte ise.

Käibemaksuseaduse §37 lg 9, 10 ja 11:

(9) Lihtsustatud arve võib väljastada, kui arvel olev summa ei ületa 160 eurot ilma käibemaksuta, järgmistel juhtudel:
 1) reisijateveo teenuse osutamisel;
 2) parkimisautomaadi, automaattankla makseterminali ja muude samalaadsete aparaatide väljatrükitava arve korral. 

 (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud juhtudel märgitakse arvele vähemalt järgmised andmed:
 1) arve väljastamise kuupäev;
 2) maksukohustuslase (müüja) nimi, maksukohustuslasena registreerimise number;
 3) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
 4) maksustatav summa;
 5) tasumisele kuuluv käibemaksusumma.

 (11) Maksukohustuslane, kellele väljastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 10 loetletud nõuetele vastav arve, on kohustatud sellele arvele märkima oma nime ja maksukohustuslasena registreerimise numbri.

Muude samalaadsete aparaatide väljatrükitavad arved – siia hulka peaks kõigi eelduste kohaselt ka Selveri jm kaupluste kassaaparaadid kuuluma. Kui ma lähen ostan Selverist kontoritarbeid, siis tseki väljastab mulle aparaat. Keegi ei koosta eraldi arvet ja mul ei ole ka võimalust öelda kassapidajale, et palun tsekki firmale.

Nii et kui sa soovid osta kontoritarbeid vm kaupa oma ettevõttele, siis tee seda kauplustes, kus on iseteeninduskassad, sest need lähevad samasse teemasse, kui automaattankla makseterminalidki. Ja kindlasti märgi hiljem tsekile oma firma nimi ja reg kood. Ja tseki summa ei tohi olla suurem kui 160 eurot (ilma KM-ta).


Email again:

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi
E-mail
Kommenteeri